Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
2020-04-03

Rola zabawek edukacyjnych w rozwoju dziecka

Zabawki edukacyjne


Obcowanie dzieci z zabawkami jest wspaniałym i niezwykle potrzebnym przeżyciem. Taki kontakt stymuluje rozwój i poszerza obraz percypowanego świata.

Co wpływa na rozwój dziecka?

Geny i środowisko przyczyniają się, po połowie, do rozwoju intelektualnego dziecka. Rodzice połowicznie przekazują inteligencję w momencie zapłodnienia. Później należy szukać sposobów do kształtowania uwagi, motywacji, wytrwałości, ciekawości, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie. Dane pozyskane drogą sensoryczną służą do budowania jednostkowego zasobu wiedzy. Dzięki wielu obserwacjom psychologów można stwierdzić, że konkretne aspekty wychowania łączą się z intelektualnymi i szkolnymi osiągnięciami ich dzieci. Najlepszymi rodzicami są ci, którzy okazują dziecku miłość i są podporą emocjonalną, poświęcają dziecku dużo czasu, uczestnicząc w jego zabawach, żywo reagując na potrzeby dziecka, szanując przy tym jego indywidualność, a jednocześnie oczekując dojrzałych, stosownych do wieku zachowań. Rozwój mózgu wymaga stymulacji. Zabawki edukacyjne doskonale się do tego nadają.

Znaczenie zabawek edukacyjnych w rozwoju dziecka

Kontakt dziecka z dobrze dobraną zabawką edukacyjną  jest niezwykle ważnym czynnikiem wspierającym jego rozwój. Już od najmłodszych lata zabawki edukacyjne powinny znajdować się w sferze najbliższego otoczenia dziecka, będąc możliwością do dobrej zabawy. Każda dobra zabawka edukacyjna powinna dostarczać rozrywki, emocji, poszerzać wiedzę, zainteresowania i zaspokajać wrodzoną ciekawość dziecka. Obcowanie z zabawkami edukacyjnymi daje możliwość aktywności umysłowej i fizycznej. Pomaga to w mobilizowaniu  do działania, przeżywania, odkrywania i tworzenia, co zaspokaja potrzeby motoryczne, poznawcze, kreacyjne i emocjonalne. Zadania poznawcze są ściśle związane z rozwojem określonych zainteresowań i uzdolnień dzieci, które przez aktywność i działanie kształtują swoje sądy oraz przekonania. Opanowując nowe fakty i zasady międzyludzkie, uczą się samodzielnego myślenia, krytycznej i racjonalnej oceny zjawisk.

Zabawka edukacyjna domek
Zabawka edukacyjna domek dostępna na https://www.mazakzabawki.pl/product-pol-49583-Mowiacy-Domek-sorter-Smily-Play.htmlPsychiczne uwarunkowania dziecka w odbiorze zabawek edukacyjnych

Odbiór zabawek edukacyjnych przez dziecko jest zdeterminowany przez psychiczne uwarunkowania. Kontakt z nimi wpływa na rozwój spostrzegania, pamięci, uwagi, myślenia, mowy, a także kształtowania się wyobrażeń. Podczas zabawy dochodzi do wymiany informacji między półkulami. Każda z nich ma określone zadania do wykonania: prawa przetwarza bodźce wzrokowe, lewa słuchowe. Psychiczne uwarunkowania odbioru zabawek edukacyjnych przez dzieci są ściśle związane z rozwojem dziecka w aspekcie psychofizycznym. Rozwój funkcji poznawczych to przede wszystkim kształtowanie się wrażeń i spostrzeżeń. Niemowlę zaczyna tworzyć własny obraz świata, obserwując swoje ręce i twarze rodziców, zaczyna też szukać źródeł dźwięku. Uczy się podążać wzrokiem za osobami. Jego mózg i oczy współdziałają, aby pojąć zasadę perspektywy. Dziecko poznaje położenie swojego ciała w przestrzeni i relacji względem obiektów, gdy usiłuje je dosięgać. Uczy się też zachowywać stabilność pola widzenia. Rozwija precyzyjną pamięć wzrokową.
Wiek przedszkolny i późniejsze lata edukacji wczesnoszkolnej dowodzą, jak wielkie zmiany zachodzą w rozwoju biologicznym dziecka. Przemiany nie przebiegają w sposób gwałtowny. Są wynikiem nie tylko biologicznej konieczności, ale także procesów stymulacyjnych, będących następstwem edukacji. W wieku przedszkolnym następuje znaczny rozkwit wrażliwości na poszczególne bodźce, dzięki receptorom wzroku i słuchu. Chociaż trzyletnie dziecko nie jest w stanie nazwać barwy, z pewnością ją odróżnić od innych. W wieku przedszkolnym mamy  do czynienia ze wzrostem ostrości wzroku, a także wrażliwości słuchowej. Dzieci zaczynają interesować się śpiewaniem, nuceniem, układami rytmicznymi. Proces postrzegania związany jest z pojęciem eksploracji. Za pomocą zmysłów i bodźców docierających z zewnątrz dochodzi do łączenia wrażeń.

Obserwacja otoczenia wymusza powstanie strumienia, który pozwala na interpretowanie zdarzeń odwracalnych i nieodwracalnych. Procesy jakie biorą udział w rozwoju postrzegania to analiza i synteza. Otoczenie wysyła do nas masę przeróżnych bodźców, musi pojawić się swoista ich selekcja. Narzędziem selekcjonującym jest uwaga.

Zabawka edukacyjna wieża piramida do układania
Zabawka dostępna na: https://www.mazakzabawki.pl/product-pol-49343-Kubeczki-do-ukladania-Wieza-Piramida-z-kaczuszka.htmlWykorzystanie zabawek edukacyjnych stwarza wiele możliwości do ćwiczenia tych funkcji. Zabawki edukacyjne a kształtowanie wyobraźni Kształtowanie wyobraźni u dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym daje podwaliny do rozwoju abstrakcyjnego myślenia.

Dobrym wyborem okażą się zabawki pobudzające wyobraźnię dziecka. Pomimo utartego poglądu, że dzieci w wieku przedszkolnym „przebywają we własnym świecie wyobrażeń”, to pojmowanie rzeczywistości i jej interpretacja musi opierać się na konkrecie, na tym, co realne. Da się wyróżnić dwa kierunki rozwoju wyobraźni: mimowolną i wyobraźnię związaną z rozwojem percepcji. Mimowolna ulega dalszej transformacji w dowolną: kierowaną i twórczą. Dziecko z takim typem wyobrażeń nie jest zahamowane w żaden sposób przez reguły logiczne, a tok wyobrażeń przebiega instynktownie na zasadzie snucia obrazów. Kierowanie wyobrażeniami jest ułatwione dopiero w drugiej fazie rozwoju przedszkolnego. Wyobraźnia mimowolna uznawana jest często za wybujałą. Podział świata na realny i fikcyjny pojawia się dosyć wcześnie – już w trzecim roku życia. W rozróżnieniu poszczególnych płaszczyzn pomagają różne zabawy.
Działania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, swobodny wymiar zabawy mają na celu rozwój wyobraźni twórczej, która daje swój wyraz przede wszystkim w pracach plastycznych. W czasie nauki szkolnej rozwój wyobraźni wiąże się z rozwojem spostrzegania, a odbywa się to pod kierunkiem nauczyciela. Wyobraźnia przyjmuje wówczas charakter odtwórczy.

Zabawki edukacyjne a rozwój pamięci i uwagi

Małe dziecko nie posiada zdolności do długotrwałej koncentracji uwagi. Dzieci we wczesnym dzieciństwie i w wieku przedszkolnym charakteryzują się uwagą mimowolną, przejawiającą się w odruchu orientacyjnym. Dziecko koncentruje narządy na nowy bodziec i zaprzestaje wykonywania dotychczasowych czynności. Ruchy orientacyjne wymuszają powstanie odruchów warunkowych. Przedszkolaki bardzo często zmieniają obiekt zainteresowania. Co raz poszukiwane są inne formy, ponieważ zabawy tracą szybko na atrakcyjności. Zabawki edukacyjne dla nich muszą być atrakcyjne, złożone, pobudzające do działania. U starszych dzieci da się zaobserwować zalążki uwagi dowolnej. Należy pamiętać, że stopień skupienia uwagi jest cechą niezwykle indywidualną. Koncentracja nie jest uzależniona jedynie od wieku dziecka, ale także od jego temperamentu. Obserwuje się, że dzieci o spokojnym, flegmatycznym temperamencie koncentrują się na dłużej.

Stolik edukacyjny
Stolik edukacyjny dostępny na: https://www.mazakzabawki.pl/product-pol-37763-Stolik-edukacyjny-Przenosne-Biurko-Clementoni.htmlPamięć dziecka usprawniania jest dzięki rozwojowi strategii pamięciowych. Dzięki takim czynnościom, jak powtarzanie i organizowanie znacznie wzrastają umiejętności zapamiętywania. Dzieci w młodszym wieku przedszkolny mnie zdają sobie jeszcze sprawy z tego, że można coś zrobić, aby lepiej zapamiętać konkretny materiał. Ten brak nazwany jest deficytem produkcyjnym. Nie oznacza to jednak, że dzieci w wieku wczesnego dzieciństwa nie są w stanie wypracować żadnej strategii pamięciowej. Dotyczy to jednak prostych konstrukcji obrazkowych, zadaniowych. Im bardziej nakłania się dziecko, nawet we wczesnym okresie do ćwiczeń z użyciem pamięci, tym lepiej będzie mu ona służyła w okresie późniejszym. Obcowanie z zabawkami edukacyjnymi  od najmłodszych lat zdaje się być strategią niezwykle ważną. Fakt, że doświadczenie może kształtować zdolności pamięciowe – nawet w wieku, kiedy jeszcze tworzą się podstawowe drogi nerwowe biorące udział w jej przechowywaniu – świadczy o tym, że te pierwsze lata mogą być okresem decydującym o ustanowieniu arsenału umiejętności pamięciowych na całe życie.  
pixel